Situasjonsrapport

Tilbake til prosjektsiden »

Situasjonsrapport nr. 2

Nå har produksjonen i leilighetene pågått i 1 år og fire måneder, ca 350 leiligheter har fått nye rør, balansert ventilasjon og oppusset baderom. Alle leiligheter er blitt påbegynt og avsluttet etter fremdriftsplanen.

Vi møter nye beboere og nye utfordringer hver uke, vi starter i nye leiligheter og vi tilbakeleverer nye leiligheter hver uke – Tilbakeleveringene er ukens høydepunkt og føles som en tentamen, her får vi ærlige tilbakemeldinger og da er det en glede å kunne meddele at langt de fleste beboere er godt fornøyd med oppgraderingen som er blitt gjort av leiligheten. Håndverkerne får skryt hver uke, både for arbeidene som blir utført, men også for høy grad av serviceinnstillingen. De få gangene beboer ikke er helt fornøyd får vi også klar tilbakemelding. Det er saklige og ærlige tilbakemeldinger som driver oss fremover, som gjør at vi endrer rutiner, perfeksjonerer produksjonen og konseptet. Vi lover at tilbakemeldinger blir tatt på alvor, så fortsett med det.

Denne dynamikken i prosjektet, er en medvirkende årsak til at håndverkerne trives i Smiberget. Team i Smiberget har produsert ca. 95.000 timer og håndverker staben har vært svært stabil og med få utskiftninger. Håndverkerne melder om godt miljø og høy trivsel på tvers av fagene og sammen med beboerne. En sammensveist gjeng med høy trivsel sikrer oss en effektiv flyt i produksjonen, høy produksjonskapasitet og rask omstillingsevne, gjør oss i stand til å produsere ulike typer bad og unike beboertilpasninger i hver enkelt leilighet.

 

Samarbeidet med styret og BOB har utviklet seg og vokst seg sterk, det er basert på gjensidig respekt – respekt for hverandres kompetanse, penger og tid. Tilliten er bunnsolid og vi har tro på hverandres gode intensjoner. Med en slik samarbeids glede er diskusjoner og meningsutvekslinger ufarlige og vi jobber sammen mot at dette prosjektet skal bli en suksess for alle parter. Anders O. Grevstad er ydmyk og takknemlig for at de er blitt valgt som hoved entreprenør til denne store oppgaven. Vi er oss bevist på at vi ikke har alle svarene og er lytter øre til innspill og oppfordrer alle til god kommunikasjon. Dette gjelder også der det etter meldes reklamasjoner eller andre merknader – gjør dette skriftlig, slik at det er sporbart og vi følger opp med tilbakemelding og avtaler videre gang i saken. Normalt utføres reklamasjoner på fredager da den øvrige produksjonen avtar noe. Alle som skal ha håndverkere på besøk for å få arbeider utført vil i forkant bli kontaktet for avtale.

 

Beboermøtene avholdes 10 til 12 uker før produksjonen starter i leilighetene og beboerkoordinatorene melder om fin flyt og at de følger oppsatt fremdriftsplan. Beboerne viser en stor grad av positivitet til prosjektet og de fleste finner både fliser og ønsket tilbehør i showroom. Det er nettopp valg av fliser, tilbehør og baderoms innredning som setter uttrykk på badet og gjør det til din unike «spa» Selv om dette er et prosjekt som ferdigstiller mer en et bad pr arbeidsdag så legger vi stor vekt på at alle beboere skal kunne sette sitt preg på sitt bad. Vi har et forholdsvis stort spekter av både standard materialvalg og tilvalgsortiment som beboer kan velge i. Et tips til beboerne kan være: Forbered deg i forkant av beboermøte, ta turen innom showroom i Ture Nermannvei og se litt på hva du har å velge mellom, ta en prat med beboerkoordinator og forhør deg om muligheter og priser. Beboere er også velkommen til å besøke oss på prosjektkontoret i Torgny Segerstedsvei 67 om de har spørsmål, ider eller andre innspill.

Team Smiberget gleder seg til fortsettelsen.

 

Bergen 9/3-19

Helge Olsen

Prosjektleder

 

 

Situasjonsrapport nr. 1

De første 8 leilighetene er ferdigstilt

Når er produksjonen endelig i gang og vi har tilbakelevert de 8 første leiligheter i høyblokken som ligger i Ture Nermansvei 9. Tilbakemeldingene så langt er at brorparten av de første beboerne er godt fornøyd med arbeidene, leveransene og oppgraderingen av baderommet. 8 leiligheter ferdig produsert, 16 leiligheter i produksjon og det åpnes 4 nye hver uke -  det er i seg selv et stort stykke arbeid, men vi har ennå en lang vei å gå før siste leilighet står ferdig fredag i uke 8 i 2020.

 

Kompleks produksjon

Anders O. Grevstad har masse erfaringer fra tilsvarende prosjekter, men alle prosjekter lever sitt eget liv. Det har vi også opplevd her i Smiberget BRL. I oppstarten er det mye som skal på plass, det skal utarbeides en stor mengde informasjon, tegninger, tilvalg, priser etc. som skal ut til alle dere beboere og som skal samsvare med det som er prosjektert og bestemt. Det er mange individuelle planløsninger som håndteres, mange beboerønsker som skal evalueres og ikke minst logistikken i et så stort og komplekst prosjekt skal på plass: Her skal mer enn 40 arbeidere fordelt på 8 faggrupper og 17 leverandører levere til rett tid på rett sted. Vi har også lovet dere at det skal være mulig å bo i leilighetene mens produksjonen foregår med de utfordringene dette medfører.

 

Hektisk oppstart

Starten har vært, som den ofte er, hektisk. Vi opplever skepsis fra beboerne både med tanke på hvordan prosjektet skal påvirke hverdagen og om vi holder fremdriftsplanen. Vi skal ha på plass en stor produksjon og løsninger skal perfeksjoneres både med tanke på effektivitet, samarbeide og ryddighet for alle parter i prosessen. Rutiner skal etableres med tanke på vareleveringer, avfallshåndtering og interntransport samtidig som beboerne helst ikke skal oppleve at vi er til hinder for det daglige livet i et borettslag –posten skal frem og bosset skal hentes. Det var flere som ytret påstanden at dette skal være umulig – vi vil bevise det motsatte.

OBS startfasen har generert overtidsarbeider for å klare fremdriftsplanen og dette medfører noe støy på ettermiddagstid. Dette er en situasjon vi jobber hardt for å gjøre så kort som mulig – her ber vi om forståelse og beklager ubehaget dette medfører.

 

Fremdriftsplanen holder mål

De første 8 leiligheter er tilbakelevert til oppsatt tid og det har vi ambisjoner om å gjøre det med de 561 neste også.  En viktig faktor er et meget godt styre i borettslaget og ikke minst alle dere som bor her, deres imøtekommenhet, positive holdning og tålmodighet.

 

Muligheter for personlig tilpassning med hjelp fra beboerkoordinator / besøk vårt showroom i Ture Nermannsvei 11

Vi har fire ukers produksjon i hver leilighet, men før inntreden i leiligheten er det mye som skal planlegges og valg som skal fattes. Våre beboerkoordinatorer, Anette og Marianne, oppsøker alle beboere 8 til 10 uker før oppstart og har personlige møter med hver enkelt av dere i egen leilighet, før dere tar turen ned på Show Room i Ture Nermansvei 11– her får dere muligheten til å sette deres personlige preg på interiøret med valg av fliser, veggstrukur, farger etc. Vi har et rikholdige tilvalgs tilbud – her har du muligheten til å pusse opp hele eller deler av leiligheten og skulle noen ønske nytt kjøkken mens produksjonen pågår så kan det handles hos Solveig på Unik og dermed blir det koordinert og lagt inn i produksjonsplanen for leiligheten. Når dere forlater Anette eller Marianne er alle valg fattet og det er bare å glede seg J. Denne delen av prosjektet er meget takknemlig, der møter vi mange positive mennesker fra Smiberget BRL. Denne positive holdningen og utstrakte samarbeidsviljen til beboerne er med på å gjøre dette til en suksesshistorie for Smiberget BRL, BOB og Anders O. Grevstad AS med underentreprenører.

Vi på prosjektkontoret gleder oss stort hver dag og ser ydmykt på oppgaven vi er satt til å betjene.

Er det noe du lurer på, eller om du har gode innspill, så er du hjertelig velkommen innom prosjektkontoret i Fritidsklubben – Torgny Segerstedts vei 67.

Bergen 8/11-17

Helge Olsen

Prosjektleder