Høyblokk planløsning

Tilbake til prosjektsiden »

Venstre = leiligheter til venstre i blokken sett fra inngang siden.
Høyre = Leiligheter til høyre i blokken sett fra inngangssiden.


Endeleilighet venstre

Midtleilighet høyre

Midtleilighet venstre