Situasjonsrapport

Tilbake til prosjektsiden »

Sist oppdatert 14.OKTober 2019

 

 

Situasjonsrapport 3

Dato 12.7.19

Fremdriften går som planlagt!

24 bad er ferdig overlevert før ferien, dette er helt i henhold til fremdriftsplan.

Overleveringene er ukens høydepunkt og oppleves som en eksamen for alle involverte i produksjonen. På overleveringen får vi klare og tydelige tilbakemeldinger og det er gledelig å oppleve at langt de fleste beboerne er godt fornøyd med oppgraderingen av badet sitt.

Det er også veldig hyggelig at håndverkerne får mye skryt hver uke, både for arbeidene som utføres og serviceinnstillingen de utviser.

Vi har hatt noen uheldige hendelser f.eks. lukking av branndører, låsing av dører, samt rydding og orden i fellesarealer. Her jobbes det kontinuerlig med å forbedre våre rutiner slik at vi unngår denne typen hendelser.

Vi minner også om at inne på prosjektsiden, er det en egen «knapp» for evalueringsskjema. Vi håper at alle har anledning til å fylle dette ut, etter hvert som dere får overlevert deres «nye» bad. På dette skjemaet kan dere gi både ris og ros. Vi tar alle tilbakemeldinger på største alvor. Disse er med på å skreddersy produksjonen og påvirker eventuelle endringer av rutiner.

I dag tar vi 3 ukers fellesferie og det vil ikke foregå produksjon inne i leilighetene.

Oppstart etter ferien er, mandag 5. august.

Vi takker for godt samarbeid og ønsker alle en riktig god sommer!

Vennlig hilsen

Mona L Tøsdal

Prosjektleder

 

 

 

Situasjonsrapport 2 

Dato 27.5.19

Fredag 24.5. nådde vi en ny milepæl i rørprosjektet i Lyngfaret Borettslag. De 3 første leilighetene i nr. 74a var ferdig og ble overlevert i henhold til avtalt fremdriftsplan.

Dette er vi godt fornøyd med!

Oppstarten i et prosjekt av denne typen, er alltid hektisk og det er mange detaljer og rutiner som skal settes på plass.                                 

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer av våre rutiner og er takknemlige for den tålmodigheten og forståelsen som vi møter hos dere beboere.                   

Samarbeidet med styre opplever vi også som svært positivt og løsningsorientert.

I felleskap med dere, har vi kommet veldig godt i gang med prosjektet og gleder oss til fortsettelsen!

Ønsker dere alle en strålende dag!

Vennlig hilsen

Mona L Tøsdal

Prosjektleder

 

Situasjonsrapport 1
Dato 12.4.19

Fremdriften i rørprosjektet går som planlagt og vi er i rute.

De siste ukene før påske har vi benyttet til å få på plass alt nødvendig utstyr, før vi «åpner» de 3 første leilighetene i nr.74a, tirsdag 23.4.

Beboermøter er allerede gjennomført for 74a og b. Vi er godt i gang i 74c og er klar til å starte produksjonen i 74a over påske.

Erfaringene viser at på dette stadiet i prosjektet, før oppstart i en blokk, er det mange spørsmål.

Den 4.april gjennomførte vi derfor et informasjonsmøte for beboerne i nr. 74. Til tross for strålende sol, var det godt oppmøte denne kvelden. Det var mange spørsmål og god stemning.

Det er også veldig kjekt at mange av dere kommer innom prosjektkontoret og stiller spørsmål.

På døren til prosjektkontoret har vi nå fått skilt som viser når vi er opptatt. Så kom gjerne innom oss, når dere ser at vi er ledig.

Vi i AOG tar påskeferie fra i dag. Det betyr at både prosjektkontoret og Showrommet vil være stengt i påskeuken. Det vil likevel bli utført noe tømrerarbeid i nr.70 og nr.74, mandag 15.4. 

Vi ser frem til noen rolige dager i påsken og gleder oss til å komme i gang med full produksjon i leilighetene.

Ønsker dere alle en riktig god påske!

Vennlig hilsen

Mona L Tøsdal                    

Prosjektleder

 

Situasjonsrapport 4

Dato 14.10.19

Fremdriften går som planlagt, og det er nå ferdigstilt og tilbakelevert 53 stk. leiligheter i Lyngfaret BRL.

«Team Lyngfaret» har satt seg og det er høy trivsel i laget som produserer og leverer tjenester og produkter. Alle involverte har sine oppgaver som skal utføres til bestemte og avtalte tidspunkt hver uke og dette må gå knirkefritt ellers stopper produksjonen. Dette er et lagarbeid og alle er avhengig av alle for at hjulene skal gå rundt. Dette gir et eierskap og en tilhørighet til prosjektet som gir utslag i høy trivsel og svært lavt sykefravær. Når man også opplever at brorparten av beboerne er svært godt fornøyd med leveransen og servicen de leverer så er Lyngfaret BRL blitt et kjekt sted å jobbe. Beboere kommer med hjemmebakts, nesten, hver uke - dette setter håndverkerne stor pris på og jeg tror de går med planer om å gi noe tilbake – kanskje en av dere får nystekte boller på døren en dag J

Samarbeidet med styret og Multiconsult har utviklet seg og vokst seg sterkt, det er basert på gjensidig respekt – respekt for hverandres kompetanse, penger og tid. Tilliten er solid og vi har tro på hverandres gode intensjoner. Med et slikt samarbeid klima er diskusjoner og meningsutvekslinger ufarlig og vi jobber sammen mot at dette prosjekt skal bli en suksess for alle parter. Anders O. Grevstad er ydmyk og takknemlig for at de er blitt valgt som hoved entreprenør til denne store oppgaven. Vi er oss bevist på at vi ikke har alle svarene og er lytter øre til innspill og oppfordrer alle til god kommunikasjon. Dette gjelder også der det etter meldes reklamasjoner eller andre merknader – gjør dette skriftlig, slik at det er sporbart og vi følger opp med tilbakemelding og avtaler videre gang i saken. Normalt utføres reklamasjoner på fredager da den øvrige produksjonen avtar noe. Alle som skal ha håndverkere på besøk for å få arbeid utført vil i forkant bli kontaktet for avtale.

Informasjon. Dette er en utfordrende oppgave! Alle skal ha informasjon som er relevant til sin situasjon når den trengs. Vi informerer på nettsiden: «aogbrl.no» vi legger informasjon i postkassen, vi henger opp informasjon på oppslagtavlen i gangen, vi holder informasjonsmøter i fellesskap og vi informerer på beboermøter og på oppstartsmøtene. Men vi ser at vi ikke når alle på rette tidspunkt og med rette informasjon, og vi opplever at beboere søker informasjon blant andre beboere. Dette fungerer ofte veldig godt og vi er takknemlig for alle som bidrar, men vi ser også at misforståelser blir brakt videre når denne kommunikasjonskanalen benyttes og det skaper ofte, unødvendig, uro i noen beboere. Vår oppfordring er at dere tar kontakt med prosjektkontoret og får svar fra kilden, gjerne på e-post eller SMS, men dere er også hjertelig velkommen til å besøke oss i person.

Beboermøtene avholdes ca10 uker før produksjonen starter i leilighetene og beboerkoordinator melder om fin flyt og at oppsatt fremdriftsplan følges. Beboerne viser en stor grad av positivitet til prosjektet og de fleste finner både fliser og ønsket tilbehør i showroom. Det er nettopp valg av fliser, tilbehør og baderoms innredning som setter uttrykk på badet og gjør det til din unike «spa» Selv om dette er et prosjekt som ferdigstiller 3 stk. bad i uken, så legger vi stor vekt på at alle beboere skal kunne sette sitt preg på sitt bad. Vi har et forholdsvis stort spekter av både standard materialvalg og tilvalgsortiment som beboer kan velge i. Et tips til beboerne kan være: Forbered deg i forkant av beboermøte, ta turen innom showroom og se litt på hva du har å velge mellom, ta en prat med beboerkoordinator eller prosjektleder og forhør deg om muligheter og priser. Beboere er også velkommen til å besøke oss på prosjektkontoret om de har spørsmål, ider eller andre innspill.

Team Lyngfaret gleder seg til fortsettelsen.

Lyngfaret 14.10.19

Helge Olsen

Prosjektleder