Ofte stilte spørsmål

Tilbake til prosjektsiden »

1. Hvor lang tid bruker dere i min leilighet?
2. Holder dere tidsplanen?
3. Jeg har et handicap og kan ikke bli boende i leiligheten i produksjonen, har dere en avlastningsleilighet?
4. Når og hvordan får jeg vite dato for oppstart i min leilighet?
5. Hva gjør dere i min leilighet som er inkludert i standardpakken og som blir dekket av husleieøkningen?
6. Må jeg bruke av private penger i tillegg til det som kommer som husleieøkning?
7. Er det med nye vasker, baderomsmøbler eller dusjer?
8. Hvordan foretar jeg mine material og planløsningsvalg?
9. Jeg har et nesten nytt kjøkkenbatteri, kan dere remontere det?
10. Jeg ønsker å kjøpe baderomsmøbel hos «AS konkurrent» kan dere montere det?
11. Jeg ønsker å kjøpe fliser fra «AS Flis & Lim» vil dere montere disse?
12. Jeg har bygget om leiligheten og utvidet badet, vil jeg få beholde dagens planløsning?
13. Jeg har skiftet lister på alle dører til en pen profilert list, vil denne bli erstattet?
14. Jeg har senket taket på badet og montert spotter, vil dette bli remontert?
15. Jeg har oppgradert det elektriske i leiligheten med flere kurser og stikkontakter, blir dette remontert?
16. Jeg er håndverker og ønsker å gjøre deler av jobben selv for å spare penger, lar dette seg gjøre?
17. Hva og hvor må jeg rydde i leiligheten før produksjonsstart?
18. Må jeg demontere fastmonterte møbler?
19. Jeg har ikke mulighet til å flytte vaskemaskinen selv, kan dere hjelpe meg?
20. Jeg ønsker å bo i leiligheten under produksjonen, hvordan blir de sanitære forhold for oss?
21. Hva med dusj og vaskemaskin, har vi slike muligheter i produksjonsperioden?
22. Hvordan er forholdene i leiligheten under produksjonen? Jeg ser for meg en støvete, bråkete byggeplass fylt med arbeidsfolk, verktøy og materialer etc.
23. Vasker dere ut leiligheten før tilbakelevering?
24. Jeg har en fryseboks fylt med mat, kan den bli stående i leiligheten?

 
1. Hvor lang tid bruker dere i min leilighet?
Selve utførelsen tar 4 uker. Men vi kommer 1 uke før produksjonsstart og tar en enkel befaring sammen med underentreprenørene, da går vi gjennom bestillingene med beboer og svarer på eventuelle spørsmål. Vi henger opp tegninger og div skjemaer til bruk for håndverkerne - tilslutt skifter vi låsen til prosjektlås og erklærer leiligheten for «åpnet» Mandagen 1 uke senere kommer vi tilbake og starter produksjonen og fredagen fire uker sener leveres leiligheten tilbake, fiks ferdig.


2. Holder dere tidsplanen?

Ja, vi starter og tilbakeleverer leiligheten på oppsatt klokkeslett.


3. Jeg har et handicap og kan ikke bli boende i leiligheten i produksjonen, har dere en avlastningsleilighet?

Nei, hverken vi eller Lyngfaret borettslag disponerer noen leilighet. Eventuell avlastningsplass må dere selv ordne.


4. Når og hvordan får jeg vite dato for oppstart i min leilighet?

Du skal få en komplett fremdriftsplan i postkassen din, før prosjektet starter. Vi henger opp fremdriftsplanen i alle oppganger. Du vil også motta et brev fra Anders O. Grevstad 8 til 10 uker før oppstart av produksjonen i din leilighet. I brevet vil du finne litt informasjon om prosjektet, valgmuligheter og en «timeavtale» med vår beboerkoordinator.


5. Hva gjør dere i min leilighet som er inkludert i standardpakken og som blir dekket av husleieøkningen?

Kort fortalt så river vi veggplater og gulvbelegg/påstøp på bad, installere nye vannrør, spyler og rengjør avløpsrør og bytter sluk. Det nye sluk blir flyttet noe i forhold til dagens plassering. Bak toalett fører vi nye vannledning fra kjeller til topp etasje – derfor blir det her etablert en «sjakt» som vil fremstå som en ny vegg på wc. Inne i «sjakten» blir det montert skjult sisterne for vegghengt toalett og nytt vannfordelings skap.
Videre bygger vi opp igjen rommene med følgende:

BAD:
Varmekabel, påstøp og fliser på gulv – fliser på veggene – taket blir senket med hvitmalt gips -dør blir listet med hvite slette lister– overgangen mellom vegger og tak blir utført med en silikonfuge. Alle lister blir levert med «malingskvalitet» dvs. at spikerhull er synlig. I tillegg blir det levert en stikkontakt ved vask, ny taklampe og nytt lysrør over vask. Inkludert i standardpakken er også remontering av eksisterende møbler på
bad/vaskerom og wc. Når det gjelder demontering og remontering av sanitærutstyr og møbler, må vi ta forbehold om at dette er mulig. Ofte er utstyret limt, og det medfører noen ganger at det ikke lar seg demontere i sin helhet.

WC:
Bak dagens toalett blir det etablert ny sjakt for fremføring av nye vannrør. I de leiligheter som har separat wc og baderom blir veggen bak toalett utført med malt gipsplater – wc rommets øvrige tre vegger blir ikke fornyet. Ny nedsenket himling med malt gips og nye hvite taklister. I de leiligheter med bad og toalett i samme rom blir den nye «sjakten» integrert i badet som de øvrige vegger.

Alle vannkraner i leiligheten blir levert nye. Alle vannlåser blir nye, bortsett fra på kjøkkenet.


6. Må jeg bruke av private penger i tillegg til det som kommer som husleieøkning?

Nei, du får hele oppgraderingen uten å bruke private penger. Da remonterer vi det du har av utstyr når vi kommer. Bortsett fra knagger og kroker.


7. Er det med nye vasker, baderomsmøbler eller dusjer?

Det blir levert ny dusjdør i alle leiligheter ellers blir alt sanitærutstyr / tilbehør remontert. Vi tar forbehold om at enhetene kan remonteres. Er det f.eks. brukt lim ved monteringen, kan det være umulig å demontere utstyret uten at det blir ødelagt. I slike tilfeller blir det beboers ansvar å skaffe ny vare. Alle vannkraner og toalettet blir levert nytt.


8. Hvordan foretar jeg mine material- og planløsningsvalg?

Beboerkoordinator vil møte i din leilighet til oppsatt time og vil her foreta en rask befaring. Etter befaringen følger du beboerkoordinator til vårt showroom, der dere går gjennom alle valgmuligheter. Her velger du fliser, farger, veggstruktur mm. Du får også mulighet til og «handle» i en rikholdig tilvalgsmeny. Etter møte med beboerkoordinator har du forhåpentligvis fått svar på alle dine spørsmål, og kan nå gå hjem og glede deg til at leiligheten din skal få en «ansiktsoppløfting» Skulle du angre på noen valg så kan disse endres innen 14 dager


9. Jeg har et nesten nytt kjøkkenbatteri, kan dere remontere det?

Nei. Dette fordi kraner har en tendens til å springe lekk etter at de har vært lagt tørt, vi vil da komme i en lei situasjon ved en eventuell Lekkasje.


10. Jeg ønsker å kjøpe baderomsmøbel hos «AS konkurrent» kan dere montere det?

Ja vi kan montere baderomsmøbler fra andre leverandører (ikke flatpakket møbel), men her kan det tilkomme en monteringspris. Hvilket møbel som skal monteres må avtales i møte med beboerkoordinator slik at alle rør blir rett plassert i veggene.


11. Jeg ønsker å kjøpe fliser fra «AS Flis & Lim» vil dere montere disse?

Ja, under visse forutsetninger: Vår murer må få forelagt flisene for kontroll og godkjenning før endelig aksept. Murer er særlig «streng» når det gjelder gulvflis og at flisedimensjonen lar seg håndtere med fall til sluk etc. Velges fliser i et «spesialformat» vil det komme et pristillegg. Ved en slik avtale må du også levere flisetilbehør som fugemasse silicon og lister – membraner og lim holder vi. Fliser med tilbehør må ligge i leiligheten når flisarbeidene starter. Selv om vi har godkjent å montere fliser som du selv har anskaffet, har du det fulle og hele ansvaret for flisenes kvalitet og beskaffenhet, samt uttak av tilstrekkelige mengder. Eventuelt mertid, heft og plunder, vil bli belastet deg. Alle utgifter til egne fliser dekkes av beboer – uten fratrekk av standardfliser.


12. Jeg har bygget om leiligheten og utvidet badet, vil jeg få beholde dagens planløsning?

Her uttaler Lyngfaret borettslag at leiligheten skal bygges opp igjen, tilnærmet lik, slik den er når vi kommer, men med den begrensningen at du må velge materialer innenfor standard materialvalg. Dvs. at eksklusive fliser, tapetet etc. ikke vil bli erstattet. 


13. Jeg har skiftet lister på alle dører til en pen profilert list, vil denne bli erstattet?

Nei dessverre, det lar seg ikke gjøre innenfor rammen av kontrakten. Dog strekker vi oss langt når det gjelder å remontere spesielle lister, men det er ofte dette ikke lar seg gjøre, og da blir standard lister brukt med mindre annet er kjøpt.


14. Jeg har senket taket på badet og montert spotter, vil dette bli remontert?

Ja, har du spotter i taket vil vi remontere disse, forutsatt at spottene er godkjent brukt i våtrom, og at de er av en slik forfatning at elektriker finner det forsvarlig å remontere. Vær oppmerksom på at gjeldende forskrifter kan være strengere enn det som gjaldt den gangen eksisterende spotter ble montert.


15. Jeg har oppgradert det elektriske i leiligheten med flere kurser og stikkontakter, blir dette remontert?

Ja, forutsatt at arbeid og materialer er av godkjent kvalitet og utførelse. Oppdager vår elektriker «ulovligheter» i det elektriske anlegget må han dessverre fjerne dette, med mindre andre avtaler gjøres. Oppnås det ikke kontakt med deg i produksjonsperioden, må elektriker bringe det elektriske anlegget i lovlig stand på din bekostning.


16. Jeg er håndverker og ønsker å gjøre deler av jobben selv for å spare penger, lar dette seg gjøre?

Velger du en «standard pakke» er svaret nei. Velger du å bygge om større deler av leiligheten, avtaler vi på forhånd hva du kan bidra med selv. Som hovedregel kan du ikke delta i hoved produksjonen, men du kan gjøre noe før vi kommer og etter at vi har tilbakelevert.


17. Hva og hvor må jeg rydde i leiligheten før produksjonsstart?

Bad, WC og gang må tømmes helt. I leilighetene må det ryddes 5 m2 til «lagerplass» I de største leiligheter ønsker vi at dere rydder innerste del av gangen til lagerplass. På kjøkkenet må du tømme skap under vask. Ønsker du å bo i leiligheten må du rydde plass for en sanitærstasjon på altanen – ytre mål på denne kabin er ca. 1x1,3m + gang og betjeningsareal.


18. Må jeg demontere fastmonterte møbler?

Både ja og nei: Vi demonterer originalt sanitærutstyr. Har du derimot montert garderobeskap, hyller, innredninger, tørkesnorer osv. må du demontere dette selv.


19. Jeg har ikke mulighet til å flytte vaskemaskinen selv, kan dere hjelpe meg?

Ja, har du ikke andre muligheter, fikser vi saken.


20. Jeg ønsker å bo i leiligheten under produksjonen, hvordan blir de sanitære forhold for oss?

Vi setter inn et spesialbygget «stativ», påmontert en vask og et vannklosett, i alle leiligheter der beboer ønsker å bo i produksjonstiden. Dette blir etablert i et lite «hus» som plasseres på altanen. Stativet blir plassert etter avtale med beboer, og er den eneste kilden du har til vann i perioden.


21. Hva med dusj og vaskemaskin, har vi slike muligheter i produksjonsperioden?

Vi har installert dusj og vaskemaskin i underetasjen i midterste blokk.


22. Hvordan er forholdene i leiligheten under produksjonen? Jeg ser for meg en støvete, bråkete byggeplass fylt med arbeidsfolk, verktøy og materialer etc.

Du har oppfattet det helt rett. Vi river, meisler, kjerneborer i betong, og bygger opp igjen. Til sammen flytter vi på ca. 3 tonn inne i leiligheten, så det er mye som skjer i løpet av fire uker. Men når det er sagt, så dekker vi gulvene med plater, vi setter opp en «støv-vegg» av plast i stuen og vi støvsuger fortløpende etter de forskjellige arbeidsoperasjonene. Vi råder dere uansett til å dekke alle møbler og inventar med plast, gamle laken etc.


23. Vasker dere ut leiligheten før tilbakelevering?

Vi gjør en såkalt «byggvask» Dette betyr at vi foretar en vask som er hakket bedre enn støvsuging. I praksis betyr dette at du må frem med vaskekluten når vi har tilbakelevert leiligheten.


24. Jeg har en fryseboks og et kjøleskap fylt med mat, kan disse bli stående i leiligheten?

Vi råder deg til å tømme både kjøleskap og fryseboks før vi kommer. Det skal utføres så mye arbeid i leiligheten, at faren for strømbrudd er vesentlig. Da kan både mat og fryser bli ødelagt. Velger du likevel å oppbevare mat i kjøleskap eller fryser så er det på egen risiko og regning.

 

Til toppen!