Leveranseomfang

Tilbake til prosjektsiden »

Prosjekt: Lyngfaret BRL Dato: 29.03.19

 

OMFANG AV ARBEIDENE – LEVERANSENE

Alle arbeider og leveranser er iht. gjeldende lovverk og forskrifter.
Arbeidet og leveransene er spesifisert i følgende leveransebeskrivelse.

 

Prosjektering - innbefatter:

 • Tegninger – beregninger. AOG gjennomfører nødvendig detaljprosjektering. Det utarbeides tegning m/beskrivelse av hver enkelt leilighet, som også vil bli vedlagt FDV dokumentasjonen til hver enkelt leilighet.

Rigg og drift - innbefatter:

 • Utarbeidelse av riggplan.
 • Prosjektkontor og showroom.
 • Produksjonsrigg
 • Avfallshåndtering.
 • Nødvendig inngjerding.
 • Nødvendig bommer og porter.
 • Nødvendig skilting.
 • Rydding etter egne arbeider.
 • Sanitære forhold. For beboere med leilighet i produksjon – etableres egen provisorisk WC-kabin på altan. Kabinen inneholder vannklosett, servant, speil og el. varmeovn. Vann og avløp føres i egne ledninger ned langs fasade. Dusjløsning etableres på tilvist sted i borettslagets lokaler.
 • Byggestrøm. Fremlegg av byggestrøm ivaretas av AOG. Kostnader for bruk, dekkes av borettslaget for utvendig riggområder og av den enkelte andelseier for produksjon i leilighetene.
 • Diverse utstyr for å håndtere logistikken.
 • Snøbrøyting: Borettslaget besørger snørydding av alle internveier.

RØrleggerarbeider – Innbefatter:

 

 • Nødvendig rivning av eksisterende rør for å vinne plass til fremføring av nye vannledninger. Bestående rør som ikke fjernes, vil bli ”tørrlagt” Dagens avløpsrør skal bestå og er således ikke gjenstand for riving.
 • De- og remontering. Det er kun servant/ møbel som blir de- og remontert, forutsatt at ny planløsning gir plass til dette. Ellers ingen de- og remontering. Det blir levert nytt servantbatteri – nytt dusjbatteri m/ garnityr og nye dusjvegger. Også toalettskåler blir erstattet med nye, vegghengte toalett. Originalt inntegnet badekar vil mest sannsynlig ikke vil få plass i rehabilitert baderom. Det er ikke medtatt remontering av toalettpapirholdere, håndklekroker o.l. men dette kan avtales.

Forbehold om at dagens møbler lar seg demontere og remonteres, dette gjelder møblets forfatning og monteringsmetoder.

 • Nye vannledninger. Medtatt fra berederom til tappested i leilighet, inkludert nye blandebatterier på alle tappesteder i alle leiligheter. Inkludert er også sirkulasjonsledning. Inkludert er all nødvendig isolering. Nye vannledninger vil bli anlagt i en ny sjakt som vil bli etablert, loddrett, fra kjeller til topp etasje i hver stamme. Sjakten er tenkt plasser bak dagens toaletter. Denne sjakt er «hovedpulsåren» i røropplegget og vil være en begrensning for valg av planløsninger. Sjakten vil bli laget, tilnærmet vanntett, med drenering til rom med sluk, i hver etasje.

Det brukes rør som tar hensyn til de funksjoner som skal betjenes med tanke på: lyd, mekanisk styrke korrosjon, utseende etc. Synlige vannrør søkes unngått, men ved bruk blir dette utført i sikker kvalitet og forkrommet utførelse. Alle leiligheter får, så langt det lar seg gjøre, skjult røropplegg etter prinsippet «rør i rør» med avstengningsmulighet, for alle tappesteder, i vanntett fordeler skap. Fordeler skapet blir anordnet med drenering til rom med sluk. Skapluken vil bli etablert over toalettskål.

 • Avløpsledninger: Dagens avløpsledninger spyles og gjøres rene, gjelder fall-ledninger og stikkledninger - gulvsluker meisles ut og erstattes med nye, alle vannlås, bortsett fra kjøkken, skiftes til nye. Dagens avløpsrør i garasje er ikke medtatt skiftet.

 

Sanitærutstyr. Vegghengt toalett med skjult sisterne, samt softclose og QR sete. Alle blandebatterier skiftes. Kjøkkenbatteriene har avstengingskran for oppvaskmaskin. Dusjbatterier er termostatstyrt og leveres med dusjgarnityr. Det er ikke medtatt nye baderomsmøbler / servanter. I hver leilighet leveres og monteres dusjdører: I leil. A og C, INR Linc Angel - en rett slagdør i str.100 cm med klart glass og blanke profiler. I Leil.B, D og E, INR Niagara - buede dører 80cm med klart glass og blanke profiler.

 • Trykkprøving. Alle rørledninger trykkprøves før rørledningene skjules bygningsmessig.

 

Byggfag, mur, stØp og flisarbeider – Innbefatter:

 • Fjerning av gulvbelegg, fliser og påstøpte gulv. Fliser montert rett på betong blir ikke revet.
 • Hulltaking/ Kjerneboring: Det er medtatt all nødvendig hulltagning i dekker og vegger for å føre frem vannrør, samt oppmeisling av dagens sluker.
 • Det er medtatt all nødvendig hulltagning i dekker og vegger for å føre frem vannrør.
 • All forskriftsmessig branntetning for nye installasjoner inngår. Det støpes opphøyet bunn i nyetablert sjakt i hver enkelt leilighet med drenering til rom med sluk.
 • Støpning av nye badegulv. Badegulvene blir isolert med isopor eller tilsvarende, i montert varmekabel, armert med nett og støpt med fall til sluk.
 • Omfatter priming av nystøpt gulv og nyetablert veggbekledning, alle membranarbeider og komplette flisearbeider, med fliser på gulv og vegger, ferdig fuget og silikonert i overgangene mellom gulv /vegg, i innvendige hjørner og overgangen mellom tak og vegger. AOG har med 4 typer gulvfliser og 6 typer veggfliser i standard flisevalg, i tillegg kommer tilvalgs fliser som beboer selv kan velge og bekoste. Standard flisevalgene vil ha en butikkpris på ca. 200 kr/ m2.

Det blir satt begrensning på fliseformat, særlig gjelder dette gulvfliser. For at gulvet skal kunne etableres med tilstrekkelig fall til sluk kan det ikke tillates større gulvfliser enn 20 x 20 cm. Som tilvalg kan den enkelte andelseier velge nedsenket dusj sone og fliser i annet format.

 

 • Fellesareal. Kjerneboring for nye vannledninger med nødvendig branntetning.

 

Malerarbeider - innbefatter:

Sparkle og male nyetablert gipshimling på bad og wc. Sparkle og male 1 stk. ny vegg på wc som danner sjakt og som skjuler toalett sisternen. Wc rommets tre øvrige vegger samt gulv er ikke medtatt.

Ellers bare flikk

 • Sparkle og male nyetablert himling i fellesganger i sokkeletasjene. Her avsluttes overgangen til vegger med taklist.

 

TØmrerarbeider – Innbefatter:

 • På badevegger laget av tre: Eksisterende platelag fjernes for å eksponere stenderverk. Dørforinger på baderoms dører rives.
 • Ny platekledning på eksisterende badevegger. På eksponert stenderverk, som blir forsterket og loddavrettet med ekstra stendere, i baderommene, vil det bli montert / skrudd 12 mm finerpanel og 10 mm membranplater – På betongvegger vil det bli montert 20 mm membranplater, limt og boltet. Loddavik på betongvegger rettes med opp til 2,5cm. Eventuelle vinkelavvik vil ikke kunne rettes, men dette skal hensynstas og gjøres så lite synlig som mulig. Ekstra stenderverk og platelag kan medføre noe mindre areal på baderommet.
 • Ny sjakt for rørføring: Oppføres med stenderverk av 36 x 68mm påmonteres plater som for vegger: 12mm finerpanel + membranplate og fliser i baderom og ubehandlet gips på wc.
 • Ny himling / tak. I alle bad og wc lages det ny nedsenket himling: Himling sperr i dimensjon 48 x 48 mm – 13 mm gipsplater.
 • Ny innvendig dør. Ingen dører medtatt
 • Listverk, og dørforinger. Alle lister og foringer leveres i hvitmalt furu el. tilsvarende, med synlige spikerhull. Taklist, enkel skygge, monteres: Mot nedsenket himling i wc.

Dør og vinduslister i slett, hvit utførelse med synlige spikerhull, monteres på alle dører, på baderomsiden. Gulvlister i slett utførelse monteres på ny vegg mot sjakt på wc.

OBS alle nye lister vil få synlige spikerhull.

Alle berørte dører vil bli påmontert nye foringer tilpasset ny veggbredde.

 

 • I fellesganger i sokkeletasjene rives dagens himling, bortsett fra «hukk» inn mot fellestrapp. Dette for å få tilgang til dagens vannrør og for å etablere nye vannrør over himling. Ny himling med sperr i 48 x 48 – 13 mm gipsplater. Overgang til vegg listes med enkel skyggelist i hvit utførelse med synlige spikerhull.

 

 

 

 

Elektroarbeider – Innbefatter:

 • De- remontering: Demontering av nødvendige Elektrisk\installasjoner i baderomsområdet.
 • punkt. Bad vil få stikkontakt ved servant – stikkontakter for vaskemaskin og tørketrommel - lyspunkt over servant med en Prelude veggarmatur, for speilbelysning. – nytt takpunkt med Osram Rondel 9W led takarmatur – 2 stk. brytere for lys. Alle synlige stikkontakter inne på bad leveres som Elko Plus eller Elko Plus Rehab i polarhvit utførelse.
 • Alle nye badegulv får varmekabel med gulvføler. Ny termostat for gulvvarmen monteres i nytt bryterpanel for bad, etablert i eksisterende bokser.
 • Alle leiligheter vil få etablert en ny 15A kurs med automatsikring, for å betjene ny el. belastning på badet. Nye ledninger vil bli trekt i eksisterende rør.

All nødvendig frakopling og tilkobling av strøm samt kursfortegnelser og samsvarserklæringer er medtatt

 • Fellesganger i sokkeletasjene. De- remontering av dagens taklamper - 1 Stk ny taklampe, montert i ledig takpunkt i hver blokk.

 

Tildekking, rydding og utvask:

I leilighetene dekker AOG gulv i gang og entre mot skade. Øvrig gangarealer, i leilighetene, blir dekket med papp. For å hindre støvsmitte fra rom til rom blir det hengt opp «støvdør» i alle åpninger der originaldør mangler eller fjernes. Øvrig tildekking må gjøres av beboer.

I forbindelse med at himling skal rives og ny himling etableres vil gulv i fellesgang - sokkeletasje bli dekket.

Alle håndverker rydder og støvsuger fortløpende og etter hver arbeidsoperasjon. Før tilbakelevering foretar AOG en enkel utvask av bad og de berørte rom. Det må påregnes støvtørking etter avsluttet arbeider i leilighetene.

AOG har ikke medtatt vasking av fellesarealer og oppfordrer borettslaget til å la den etablerte vasking gå uavbrutt – også der det er produksjon, gjerne med samme tidsbruk.

 

Fremdrift:

Det blir «åpning» av 3 nye leiligheter hver uke. Mandag uken etter, er det oppstart produksjon i 3 nye leiligheter, med ferdigstilt bad fredag 4 uker senere. Med en slik syklus vil alle 132 leiligheter i Lyngfaret BRL være ferdig oppgradert i løpet av ca. 1 år + ferie. Ned rigging og tilbakestillelse av felleslokaler er berget til å ta ca. 3 mnd. etter at siste leilighet er tilbakelevert. Det påregnes stans i produksjonen ved ferieavviklinger:

2 uker ved jul/ årsskiftet – 1 uke ved påske – 3 uker ved sommerferie. De beboere som da har leiligheter i produksjon vil få denne tid tillagt i produksjonstiden for leiligheten.:

Fremdriftsplan som omhandler hver enkelt leilighet med oppstart og ferdigstillelse vil bli utdelt til beboerne før produksjonsstart.

 

Offentlig behandling og øvrige søknader:

Rehabiliteringen anses å være søknadspliktig og AOG har medtatt oppgaven som ansvarlig søker.

Beboeropplevelsen:

AOG har fokus på å sikre beboer en god opplevelse i forbindelse med oppgraderingen.

 • Det utarbeides etiske regler for hvordan man opptrer i prosjektet. Hver enkelt aktør må gjøre seg kjent med reglene og forplikte seg til å etterleve disse før inntredelse i prosjektet.
 • Prosjektet vil få egen beboerkoordinator og prosjektleder stasjonert i prosjektet.
 • Utarbeider infohefte ”Mitt bad” Beskriver prosjektet med leveranser og beboerplikter. Dette heftet utdeles til alle beboere så snart som mulig etter at kontrakt er signert.
 • Lager showroom i tildelte lokaler. Her bygges et bad i full størrelse hvor beboer kan se og velge mellom standard materialvalg og et rikholdig tilvalgsortiment.
 • Rikholdig utvalg av tilvalgsprodukter. Ønsker en beboer ny parkett, taket malt eller fliser på kjøkkengulvet, så tilbyr vi dette. Tilvalgene er ferdig priset og inkludert i beboerkontrakt.
 • Det lages kontrakt / avtale med hver enkelt beboer. I denne kontrakt blir alle valg spesifisert og priset. Denne kontrakt danner grunnlaget for tegningen med beskrivelse som utarbeides for hver enkelt leilighet.
 • 8-10 uker før oppstart i den enkelte leilighet blir beboer invitert til sitt unike beboermøte. Dette møte starter som regel med at beboerkoordinator kommer hjem til hver enkelt beboer og kartlegger/ befarer «før tilstand» før de sammen går til showroom. Da stiller beboerkoordinator med råd og vink, slik at man i løpet av møtet har fattet alle valg for sin leilighet. Beboer forlater møtet med signert avtale der alt er ferdig priset.
 • Alle beboere får leiligheten sin befart for å kartlegge ”før” status. Dokumentert med signert befaringsskjema. Denne dokumentasjonen sikrer prosjektet godt grunnlag for prosjektering av den enkelte leilighet. Det gir oss også anledning til å informere beboer om hva som skal skje i leiligheten, hvilke områder som skal ryddes etc.

Ved oppstart / åpning av leiligheten for produksjon blir leilighetens stand dokumentert og fotografert, og befaringsskjema signert.

Alle fag er representert ved oppstart og beboer blir gitt anledning til å gå gjennom sine bestillinger med hvert enkelt fag, og stille spørsmål.

 • På oppstart blir låsen i ytterdør skiftet til en universalnøkkel for prosjektet og beboer kvitterer for mottatt nøkler. Original lås blir merket, lagret og remontert ved tilbakelevering fire uker senere.
 • Ombygde leiligheter Prosjektet bekoster å tilbakeføre leilighetens planløsning. Det vil si: Er leilighetens originale planløsning endret vil den bli bygget opp igjen slik den fremstår i dag, men det må gjøres med bruk av prosjektets standard materialvalg. Har man påkostede fliser eller annet så vil det bli erstattet med fliser iht prosjektets fliser.
 • God og sikker reklamasjonshåndtering. AOG bruker egnet system for reklamasjonshåndtering – her forplikter vi oss til å utføre aksepterte reklamasjoner innen 14 virkedager etter tilbakelevering eller etter at reklamasjonen er skriftlig mottatt. Er det reklamasjon på en vare eller produkt kan leveringstid hindre oss i utføre denne innen 14 dagers fristen. Utførte reklamasjon dokumenteres med signerte egenerklæringer.
 • Hver fredag skal leiligheter tilbakeleveres til sine respektive eiere. Dette er ofte en gledens dag for beboer, og AOG bidrar til at dette blir gjort på en seriøs og god måte. I tillegg til formell protokollføring gir vi beboer innføring og eventuelt opplæring i alt nytt som er tilført leiligheten. Ved overleveringen vil beboer få overrekt sin unike FDV dokumentasjon.
 • AOG har fokus på produktutvikling. Nye produkter utvikles og etablerte produkter forbedres.
 • FDV Dokumentasjon.
  AOG leverer FDV dokumentasjon ved tilbakelevering/ overtagelse av leiligheten. Beboerkontrakt med spesifiserte leveranser sammen med tegninger m/ beskrivelse danner grunnlaget for FDV mappen.